Европейско финансиране на системи за управление на бизнеса

Европейско финансиране на системи за управление на бизнеса

Остават още 15 дни, в които ще имате възможността да кандидатствате по Оперативна програма „Иновации и конкурентоспособност“ 2014-2020, за да получите финансиране за информационни системи за управление на бизнеса (ERP системи).

Подайте своите проектни предложения по Процедура на подбор на проекти BG16RFOP002-2.002 „Развитие на управленския капацитет и растеж на МСП“ и можете да получите Европейско финансиране в размер на до 70%.

14 October 2017


Dynamic Solutions е част от Microsoft Inner Circle 2015

На 15 юли 2015г. Dynamic Solutions – международен Microsoft Dynamics партньор, и най-големият такъв за Централна и Източна Европа, беше отличен с ексклузивно членство в престижния Inner Circle на Microsoft. Inner Circle е група включваща най-успешните Microsoft Dynamics партньори в света, а членство се получава единствено с покана. Членовете на Inner Circle на Microsoft Dynamics са отличили се компании с високи постижения, които предоставят доказани решения, подпомагайки организациите да реализират своя пълен потенциал и да постигнат успех. Това признание е резултат от изключителната отдаденост и стремеж на Dynamic Solutions към поддържането на клиентската удовлетвореност чрез предоставяне на иновативни бизнес решения.

13 October 2017