Dynamic Slutions became VTEX partner / Dynamic Solutions стана партньор на VTEX

Dynamic Slutions became VTEX partner / Dynamic Solutions стана партньор на VTEX

We are proud to announce that we expand our portfolio! Let's start the enhancement of your e-commerce site together!

Щастливи сме да Ви съобщим, че разширяваме нашето портфолио! Да започнем подобрението на Вашите е-commerce инструменти заедно!

15 October 2020


Habemus SUPTO!

Habemus SUPTO!

We are happy to announce that in January Dynamics Solutions has received NRA approval for one of its business products we implement . The software already appears as registered sales management system (SUPTO).

 

Ordinance N-18 regulates the registration and reporting of sales at the outlets through fiscal devices and, accordingly, the requirements for the software for their management. This places a number of compulsory requirements on fiscal devices and business and sales management software used by trading companies.


If you have software that is not compliant with the Ordinance – we are here!

 

SUPTO = registered Sales Management Software in accordance of Ordinance N-18

 -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Радваме се да споделим с Вас, че през януари Dynamics Solutions получи одобрение от НАП за един от бизнес продуктите, които внедрява. Софтуерът вече фигурира като софтуер за управление на продажби в търговски обекти (СУПТО) в сайта на НАП.


Регламент H-18 регулира регистрирането и отчитането на продажбите в търговските обекти чрез фискални устройства и съответно изискванията към софтуера за тяхното управление. Това поставя редица функционални изисквания към фискалните устройства и софтуера за управление на бизнеса, използвани от търговските компании.

Ако сте в ситуация „какво да правим с Наредба Н-18“, ние ще Ви помогнем!

10 February 2020


Презентация на специализиран софтуер за шивашкия сектор

Презентация на специализиран софтуер за шивашкия сектор

На  30.11.2019 г. в хотел „Арена“, гр. Самоков Българска Асоциация за текстил, облекло и кожи проведе своето традиционно Коледно събиране. Сдружение БАТОК обедини множество фирми от текстилната и кожарска промишленост. В събитието взе участие и нашата компания с презентация на Wiptracks - уеб система разработена специално за нуждите на шивашкия сектор. Посредством това решение всички звена, които са свързани с процеса на производство могат да бъдат наблюдавани и управлявани в реално време. Повишава ефективността на операторите с над 20% и намалява до 70% липсите без причина. От няколко години компании като Дзали ЕООД (Калцедония България), Вега Текст ЕООД, Бдинтекс ЕООД повишиха своята производителност, благодарение на нашия софтуер.

02 December 2019


WIP tracking system - revolution in sewing industry

WIP tracking system - revolution in sewing industry

We would like to share with you our success we achieved on one of the biggest textile expos! This year our company presented a contemporary and revolutionary software solution in Frankfurt on the Texprocess Expo.

Our Work in progress tracking system, known as WIP tracks, give real time information for every operation status, each worker's efficiency and whole manufacturing progress on the production floor – www.wiptracks.com

We proved that quality software and experienced team do not stay unrecognizable! Thank you for the big interest!

23 October 2019


Филип Мутафис е новият Управляващ Директор на Dynamic Solutions

Филип Мутафис е новият Управляващ Директор на Dynamic Solutions

Уважаеми клиенти и партньори, След 16 години като част от компанията, Стели Димитрова отстъпва от своя пост. Считано от днес, Филип Мутафис поема поста Управител на Dynamic Solutions в България. Филип има 20 години опит в няколко компании за бизнес софтуер - Singular, Unisoft, Sirma Business Consulting и Балкан Сървисис, където е основател и управляващ партньор повече от 8 години.

13 October 2017